Prvá etapa výstavby umeleho ihriska dokončená

26.10.2015 08:39

Prvá etapa vystavby umelej hracej plochy bola dokončená. Ako nám potvrdil majiteľ stavebej firmy realizujúcej túto stavbu, podložie ktoré kontroloval expert je vyhovujúce a začiatkom novembra sa začne s polkadaním umelej trávy. Túto časť výstavby už realizuje SFZ zo svojich prostriedkov.